BESKRIVNING - HUSEN

 
MSAB_Alfreds Hus_Perspektiv_webb.jpg
 
 

Husen uppfyller de krav på tillgänglighet som finns. Trösklarna är enkla att passera även med rullator eller rullstol. Det finns inga trappsteg från entrén eller hissen.

 • Tak - Tak Sedum samt takterrass med trägolv.
 • Ytterfasad - Stomme i betong.
 • Uppvärmning - Luftburen värme.
 • Ventilation - FTX system.
 • Fönster - Trä/aluminium: 2 + 1 glas isolerruta. I entréplan är rutorna ut mot gatorna av säkerhetsglas.
 • Fönsterdörrar - Trä/aluminium: 2 + 1 glas isolerruta. Nästan alla fönster går från golv till tak.
 • Tamburdörrar - Från Daloc typ S33.
 • Innerdörrar - Vita – dörrtrycke i metall.
 • Gemensamma utrymmen - Takterrass, Kalasrum.
 • Förråd - Förråden är placerade i garageplan. Förråden har gallerväggar och är omkring 1-4 m²stora.
 • Parkering - Föreningen har 20 garageplatser. Se vidare på situationsplanen.
 

BESKRIVNING - LÄGENHETER

 

För en fullständig beskrivning av lägenheternas grundstandard klicka här.

Standarden som beskrivs är bostädernas grundstandard. Den som köper en lägenhet i tidigt skede ges möjlighet att göra andra inredningsval. Läs mer om tillval här.

Om lägenhetsytan av någon anledning (så som flytt av schakt eller liknande) skulle ändras i samband med finprojektering innebär detta ingen justering av insats eller månadsavgift, förutsatt att ändringen inte motsvarar mer än tre procent av lägenhetsytan.