ATT KÖPA OCH BO I BOSTADSRÄTT

 

I bostadsrättsföreningen äger de boende själva, genom bostadsrättsföreningen, sina lägenheter. De boende betalar en insats när de köper sin bostadsrätt. En månadsavgift betalas till föreningen i förskott. Avgiften skall täcka föreningens verkliga kostnader för fastigheten såsom räntor och amorteringar, drift- och underhållskostnader mm. Det innebär att om kostnader för föreningen förändras gör troligtvis även månadsavgiften det. Insatserna kommer att säkras i samband med att den ekonomiska planen för föreningen upprättas. Månadsavgiften avgörs till stor del av rådande ränteläge. Vi har här redovisat en månadsavgift som baseras på rådande ränteläge oktober 2016 med 0,88% marginal och olika bindningstider.

MEDBESTÄMMANDE OCH GEMENSAMHET

De boende har full insyn i föreningens ekonomi och är med och bestämmer om föreningens verksamhet, genom den styrelse som väljs vid den årliga föreningsstämman. Reparationer, moderniseringar och ändringar i lägenheten bestämmer de boende själva över. Den yttre miljön hör till bostadsrättsföreningen. De boende beslutar tillsammans om förbättringar och underhåll av exempelvis gårdsmiljö, entréer och fasader. Genom bostadsrättsföreningen skapas kontakt mellan de boende, och förutsättningar för gemensamma aktiviteter.

ÖVRIGT

I månadsavgiften ingår värme, vatten och sophämtning. Föreningen kommer att ha en inkomst i form av hyresintäkter för parkeringsplatser och uthyrning av två lokaler samt gästrum. Som medlem står man för kostnaden för hushållselen själv. Föreningen kommer att teckna ett gemensamt avtal för samtliga medlemmar gällande TV, telefoni och bredband. Vanligtvis hamnar månadskostnaden för ett grundutbud på 150-200 kr per bostad. Denna kostnad läggs på månadsavgiften.

 
Köpa_1_Webb.jpg